IELTS Song ngữ

Mua gói để đọc tất cả Magazine

Đặt mua sách (preorder trước) 50,000 VND

The Economist July 4th 2020

Retro or radical?

Mua sách 100,000 VND

The Economist June 27th 2020

The next catastrophe (and how to survive it)

Đặt mua sách (preorder trước) 50,000 VND

The Economist June 20th 2020

The new world disorder

Mua sách 100,000 VND

The Economist June 13th 2020

The power of protest and the legacy of George Floyd

Mua sách 100,000 VND

The Economist June 6th 2020

Police violence, race and protest in America

Mua sách 100,000 VND

The Economist May 30th 2020

How the world’s most powerful country is handling covid-19

Mua sách 50,000 VND

New Scientist 23 May 2020

Our five appetites mean our hunger is far more complex than we thought

Mua sách 100,000 VND

The Economist May 23rd 2020

The covid and climate crises are connected

Đặt mua sách (preorder trước) 50,000 VND

The Economist May 16th, 2020

Has covid-19 killed globalisation?

Đặt mua sách (preorder trước) 50,000 VND

The Economist May 9th 2020

The market vs the real economy

Mua sách 100,000 VND

The Economist May 2nd 2020

Life after lockdowns

Mua sách 50,000 VND

New Scientist 2 May 2020

Is the universe conscious?

Mua sách 100,000 VND

The Economist Apr 25th 2020

A pandemic of power grabs

Mua sách 50,000 VND

New Scientist 25 April 2020

How to protect your mental health in the time of coronavirus

Mua sách 100,000 VND

The Economist Apr 18th 2020

Is China winning? (cuốn April3)

Mua sách 100,000 VND

The Economist Apr 11th 2020

The crisis will change the world of commerce

Mua sách 100,000 VND

The Economist Apr 4th 2020

Covid-19 presents stark choices between life, death and the economy

Mua sách 100,000 VND

The Economist Mar 28th 2020

The state in the time of covid-19

Mua sách 100,000 VND

The Economist Mar 21st 2020

Paying to stop the pandemic

Mua sách 100,000 VND

The Economist Mar 14th 2020

The politics of pandemics

Mua sách 100,000 VND

The Economist Mar 7th 2020

The covid-19 pandemic threatens an economic slowdown as well as a health crisis.

Mua sách 100,000 VND

The Economist Feb 29th 2020

The virus is coming

Mua sách 100,000 VND

The Economist Feb 22th 2020

How to make sense of the latest tech surge

Mua sách 100,000 VND

The Economist Feb 15th 2020

Irish unification is becoming likelier

Mua sách 100,000 VND

The Economist Feb 8th 2020

What it takes to be a CEO in the 2020s

Mua sách 100,000 VND

The Economist Feb 1st 2020

Will the Wuhan virus become a pandemic?

Mua sách 100,000 VND

The Economist Jan 25th 2020

Narendra Modi stokes divisions in the world’s biggest democracy

Mua sách 100,000 VND

The Economist Jan 18th 2020

The West’s biggest economic policy mistake

Mua sách 100,000 VND

The Economist Jan 11th 2020

Donald Trump wants to curb Iran. Has he gone about it the right way?

Mua sách 100,000 VND

The Economist Jan 04th 2020

Don’t be fooled by the trade deal between America and China

Đặt mua sách (preorder trước) 100,000 VND

The Economist Dec 07th 2019

Do đây là một ấn bản tin tức và các vấn đề quốc tế bằng tiếng Anh được phát hành hàng tuần. The Economist nhắm tới đối tượng độc giả trí thức và có một lượng độc giả bao gồm nhiều giám đốc điều hành danh tiếng và các nhà làm chính sách.

Đặt mua sách (preorder trước) 150,000 VND

The Economist November 09th 2019

Do đây là một ấn bản tin tức và các vấn đề quốc tế bằng tiếng Anh được phát hành hàng tuần. The Economist nhắm tới đối tượng độc giả trí thức và có một lượng độc giả bao gồm nhiều giám đốc điều hành danh tiếng và các nhà làm chính sách.

Đặt mua sách (preorder trước) 50,000 VND

The Economist August 24th 2019

Do đây là một ấn bản tin tức và các vấn đề quốc tế bằng tiếng Anh được phát hành hàng tuần.

Mua sách 50,000 VND

Advanced Reading with The Economist

Báo The Economist được biết đến là một trong những ấn phẩm được "yêu thích" của kỳ thi IELTS bởi thông thường những bài thi đọc được trích ra từ báo này,