IELTS Song ngữ

Mua gói để đọc tất cả cuốn The Economist

Đặt mua sách (preorder trước) 50,000 VND

The Economist Jan 18th 2020

The West’s biggest economic policy mistake

Đặt mua sách (preorder trước) 50,000 VND

The Economist Jan 11th 2020

Do đây là một ấn bản tin tức và các vấn đề quốc tế bằng tiếng Anh được phát hành hàng tuần. The Economist nhắm tới đối tượng độc giả trí thức và có một lượng độc giả bao gồm nhiều giám đốc điều hành danh tiếng và các nhà làm chính sách. Cũng bởi sự đa dạng về chủ đề lại có tính học thuật cao nên đây cũng là nguồn tư liệu tốt cho các sĩ tử luyện thi IELTS. Team sẽ có pre-order cuốn này giá 50k, giá cuối cùng khi dịch xong là 100k/cuốn.

Đặt mua sách (preorder trước) 50,000 VND

The Economist Jan 04th 2020

Do đây là một ấn bản tin tức và các vấn đề quốc tế bằng tiếng Anh được phát hành hàng tuần. The Economist nhắm tới đối tượng độc giả trí thức và có một lượng độc giả bao gồm nhiều giám đốc điều hành danh tiếng và các nhà làm chính sách. Cũng bởi sự đa dạng về chủ đề lại có tính học thuật cao nên đây cũng là nguồn tư liệu tốt cho các sĩ tử luyện thi IELTS. Team sẽ có pre-order cuốn này giá 50k, giá cuối cùng khi dịch xong là 100k/cuốn.

Đặt mua sách (preorder trước) 100,000 VND

The Economist Dec 07th 2019

Do đây là một ấn bản tin tức và các vấn đề quốc tế bằng tiếng Anh được phát hành hàng tuần. The Economist nhắm tới đối tượng độc giả trí thức và có một lượng độc giả bao gồm nhiều giám đốc điều hành danh tiếng và các nhà làm chính sách.

Đặt mua sách (preorder trước) 150,000 VND

The Economist November 09th 2019

Do đây là một ấn bản tin tức và các vấn đề quốc tế bằng tiếng Anh được phát hành hàng tuần. The Economist nhắm tới đối tượng độc giả trí thức và có một lượng độc giả bao gồm nhiều giám đốc điều hành danh tiếng và các nhà làm chính sách.

Đặt mua sách (preorder trước) 50,000 VND

The Economist August 24th 2019

Do đây là một ấn bản tin tức và các vấn đề quốc tế bằng tiếng Anh được phát hành hàng tuần.

Đặt mua sách (preorder trước) 5,000 VND

The Economist Jan 12th 2019

The Economist là một ấn bản tin tức và các vấn đề quốc tế bằng tiếng Anh được phát hành hàng tuần,

Mua sách 50,000 VND

Advanced Reading with The Economist

Báo The Economist được biết đến là một trong những ấn phẩm được "yêu thích" của kỳ thi IELTS bởi thông thường những bài thi đọc được trích ra từ báo này,