IELTS Song ngữ

Tính năng mới: "dictation 10 cấp độ"

Cuối mỗi bài nghe bây giờ sẽ có 2 nút là "Trắc nghiệm từ vựng" và "Luyện nghe". Các bạn muốn luyện nghe dictation thì click vào nút này nhé.

Hướng dẫn cách học song ngữ hiệu quả

Hướng dẫn cách học song ngữ hiệu quả